Integritetspolicy & Cookies

 

Inledning och personuppgiftsansvar

Denna Integritetspolicy förklarar hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

Vi värnar om din personliga integritet. När du anförtror Manuka Sweden AB dina personuppgifter är det viktigt för oss att du känner dig trygg. Dina personuppgifter behandlas därför med största respekt, och i enlighet med gällande lagstiftning.

Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och använder de tjänster som erbjuds där. All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

 

Personuppgifts-ansvarig är Manuka Sweden (org. nr 556759-7595).

Manuka Sweden’s e-handelsplats är www.Manukashop.se


Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?
När du blir kund hos Manukashop.se samlar vi in dina kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi samlar även in uppgifter om leveranssätt, eventuellt utlämningsställe samt IP-adress, information kring dina köp, köpta varor, pris, datum samt eventuella frivilliga uppgifter du lämnar till oss.

 

Det köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig gällande exempelvis leverans och betalning.

 

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina uppgifter för att identifiera dig som kund, hantera och leverera din beställning samt för att hantera fakturering och betalning. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller exempelvis en reklamation.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer inte att lagra dina uppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter mot dig bara så länge vi är skyldiga enligt lag att bevara dina uppgifter.

Vi använder dina personuppgifter för e-postutskick med information om våra produkter och tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden genom att kontakta kundservice eller använda den avanmälningslänk som finns i varje nyhetsbrev.

 

 

 

 

Med vem delar vi personuppgifterna?
Dina uppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part för reklamsyfte. Däremot kan de komma att lämnas ut till tredje part så kallade personuppgiftsbiträden.

 

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som hanterar dina uppgifter för vår räkning.

Vi personuppgiftsbiträden för följande tjänster:

  • Betallösningar – betaltjänstleverantörer såsom banker och Klarna.
  • IT-tjänster – olika leverantörer som hanterar Manuka Swedens IT-system, Shopify.se
  • Transporter – leverantörer (logistikföretag såsom Postnord) som levererar varor och tjänster till dig.

Analysverktyg

Manuka Sweden använder Google Analytics som analysverktyg och detta gör vi för att förbättra din upplevelse av vår hemsida.

Läs mer om hur Google Analytics hanterar dina personuppgifter här och här.

 

E-handel och marknadsföring

När du handlar via Manukashop.se kommer vi använda dina personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter till dig. Vi kommer använda ditt mobilnummer och e-postadress för att kommunicera leveranstider mm. Vi kommer även att skicka dig ett ”Tack för ordern” mail och erbjudanden vid tillfällen. Vill du inte få vidare kommunikation från oss kan du antingen avregistrera dig direkt genom att e-mejla till info@manukashop.sefrån den angivna mejl addressen.

 

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Manuka Sweden vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs av obehörig personal.

 

 

Cookies
Vi delar analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster. Vi använder analysverktyget Google Analytics för att förbättra innehåll, navigation och struktur på hemsidan. All behandling av dina personuppgifter är anonymiserad och krypterad. 

 

Ytterligare information om cookies, även kallade kakor, hittar du på PTS webbplats.

Vi använder cookies för att underlätta analyser av trafik på våra hemsidor och skapa en bättre användarupplevelse, det kan t ex innebära att vi sparar information om tidigare besök på våra hemsidor samt vilka sidor som besökts.

 

 

 

Du bestämmer över dina personuppgifter

När det gäller vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att:

 

  • Begära ut information om vår behandling av dina personuppgifter.
  • Få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade eller kompletterade.
  • Göra en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
  • Få dina personuppgifter raderade om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, om du återkallar det samtycke på vilken behandlingen grundas, om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen, om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
  • Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke (rätten att bli glömd) genom att höra av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan eller genom att använda dig av den avanmälningslänk som finns i alla kampanjer, erbjudanden och nyhetsbrev vi skickar till dig.

 

 

Kontaktuppgifter

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, rätta, radera eller om du vill portera dina uppgifter kontaktar du info@manukashop.se

 

När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, datainspektionen.se som är tillsynsmyndighet för denna hantering.

 

Du kan även kontakta vår kundtjänst om du har allmänna frågor kring vår webbplats.

 

Kontaktuppgifter

 

(officiell distributör av Manuka Health™ New Zealand)

 

ManukaSweden AB (5567597595)

Box 139

191 22 Sollentuna, Sweden

 

E-mail : info@manukashop.se

Phone number : +46 (0)8 10 56 81